Latest News

Tŷ am Ddim’ (The Great House Giveaway) yn ennill wobr BAFTA gyntaf erioed am raglenni Ystod y Dydd

Tŷ am Ddim

Mae ‘Tŷ am Ddim’ (The Great House Giveaway), cynhyrchiad gan ein cleient, Chwarel, ar gyfer S4C a channel 4 wedi ennill y Wobr BAFTA Ystod y Dydd gyntaf erioed. Sefydlwyd Chwarel yn 2001 gan y cyfarwyddwr ac entrepreneur adnabyddus Sioned Wyn.

Arweiniodd yr Ymgynghorydd Cyfryngau, Sara Griffiths, dîm Loosemores gan gynghori Chwarel ar ochr gyfreithiol y cynhyrchiad.

Wrth sôn am y wobr BAFTA, dywedodd Sara Griffiths, Ymgynghorydd Cyfryngau:

Mae hwn yn gyflawniad gwych i bawb yn Chwarel. Rydym yn falch iawn o weld ein cleient yn ennill gwobr mor anhygoel ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu cefnogi eto yn y dyfodol. ”

Wrth sôn am y wobr BAFTA, dywedodd Sioned Wyn:

Rydym yn falch iawn o ennill y Wobr BAFTA Ystod y Dydd gyntaf erioed. Rydym yn hapus iawn i fod yn gweithio gyda Loosemores i sicrhau taith ddiogel a chyfreithiol ar gyfer The Great House Giveaway. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar Dymor 2 a 3. 

Mae Loosemores yn yr Haen Uchaf ar gyfer y Cyfryngau ac Adloniant yng Nghymru yn y cyfeiriadur Legal 500 ac mae’r Ymgynghorydd Cyfryngau, Sara Griffiths, yn cael ei ystyried yn Unigolyn Arweiniol ar gyfer y Cyfryngau ac Adloniant yng Nghymru.

Oes gennych chi ymholiad cyfryngau? Os oes angen cyngor, arweiniad neu gefnogaeth arnoch gan ein tîm o arbenigwyr cyfreithiol, e-bostiwch GriffithsS@Loosemores.co.uk neu ffoniwch ni ar 02920 224433. Cysylltwch â‘r Uwch Bartner, Mark Loosemore, neu’r Cyfreithiwr Ymgynghorol, Sara Griffiths i ddarganfod mwy.

Leave a Comment